Clinic Herbs

คลินิกสมุนไพร คลังข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ (ClinicHerbs.com) เพราะเรามั่นใจว่าการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย รู้ทันโรคภัยร้ายต่างๆ และการรู้จักใช้สมุนไพรรักษาโรคนั้นเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ต้นตอของโรคต่างๆ ที่ปลอดภัยและได้ผลจริง -- สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยการอ่าน ClinicHerbs.com เราคือบล๊อคสาระความรู้ด้านสุขภาพ

Dr Bill F. NDI
Julie Edmonds
Rui Xinxin
The Typepad Team